Med rymden i blodet (LTS-utgåva)

Album - AF Music 2011

Katalognummer
Vinyl CD DVD Kassett
- AFCD 3 - -

Gavs ut i samarbete med Ljudtekniska Sällskapet i 1000 exemplar. Skivan är gjord baserad på originalmasters av Dagge Lundquist.

Låtlista
Vinyl CD/DVD Titel Längd
- 1 Blinkar blå (singel) 4:34
- 2 Från min radio 4:08
- 3 Mr. Jones maskin 4:13
- 4 Kroppens automatik 3:59
- 5 Krafter vi aldrig känner 7:42
- 6 Stockholmsserenad 3:50
- 7 Vidare 5:29
- 8 Bärande våg 3:47
- 9 5:e avenyn 7:04
- 10 Blinkar blå 5:13