En kommentar om Youtube-annonser
Postad 10:35 7/9 2015 av Henrik Lans. Kategorier: Siteinfo

Hej kära besökare - bara en kort notis angående de annonser som kan förekomma i de videos vi lägger upp här på adolphsonfalk.com! Vi lägger själva inte upp några annonser eller begär att de ska läggas till i våra videos, utan det är någonting som Youtube gör automatiskt. När man laddar upp en video så gås den igenom maskinellt och innehållet matchas mot en databas som innehåller en hel trave med rättighetsinnehavare. Dessa rättighetsinnehavare kan i sin tur begära att det ska publiceras annonser på deras alster, och det slår då även igenom på våra videos. Generellt så bestrider vi alla copyright-anspråk för våra hopklippsvideos med hänvisning till "Fair Use", men det kan tänkas slinka igenom en annons eller två ändå, vi hoppas att ni har överseende med detta. (När det gäller låtar i sin helhet som vi publicerar endast i undantagsfall så låter dock vi rättighetsanspråken stå oemotsagda.)

Det går inte att kommentera den här artikeln.